ไข้เลือดออก Mobile Application

แอพ ไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ Mobile application เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเด็งกิ และความอันตรายของโรคนี้ให้กับประชาชนที่สนใจ ในรูปแบบ PDF และ VDO

  • Client: Ministry of Public Health
  • Date: 10/04/2014
  • Info: Education Mobile app


App storePlay storeMobile application ที่สามารถบันทึกฐานข้อมูลของ File PDF และ VDO เก็บเอาไว้ในเครื่องได้ โดยประชาชนที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อไปป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกิได้

จุดประสงค์ของ Mobile application นี้ต้องการให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงประชาชนทั่วไป จึงมีการออกแบบให้มีสไตล์สดใสและน่ารักเพื่อดึงดูดคนที่เห็นเข้ามาโหลด Application นี้ได้ หลักของการออกแบบนั้นเน้นง่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพียงไม่กี่ขั้นตอน และยังเก็บข้อมูลที่ต้องการไว้ดูเมื่อต้องการได้ ซึ่งในอนาคตทางกรมควบคุมโรคมีการวางแผนพัฒนา Application ให้สามารถรายงานเขตที่ระบายของไข้เลือกออกได้อีกด้วย เพื่อให้ข้อมูลถึงกรมควบคุมโรคได้เร็วที่สุด