Big Data มาเจอกับ Big Idea

Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถวิเคราะห์คำนวณเพื่อหารูปแบบ แนวโน้มความเป็นไปได้ ส่วนมากจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์

Big Data ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป Smartphones และ Tablets เริ่มถูกใช้มากขึ้นอย่างแพร่หลาย Big data ก็เริ่มถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่นนั้นตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน

โฆษณาบนมือถือ และแท็บเล็ตได้ถูกพัฒนามาจนได้นำกระบวนการวิเคราะห์ Big data มาประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้เข้ากันกับผู้ใช้แต่ละท่านในสถานการณ์ต่างๆ จุดสำคัญที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลประสบความสำเร็จ คือการให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อดูว่าผู้ใช้งานนี้มีแนวโน้มในการซื้อสินค้า หรือบริการภายในแอพพลิเคชั่นหรือไม่ หากใช่สินค้า หรือบริการประเภทไหนที่เหมาะสม และเมื่อไหร่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการซื้อ แต่เหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น Smartphones และ Tablets เริ่มเป็นที่นิยม และแพร่หลายมากขึ้น จำนวนผู้ใช้งานก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน

งมเข็มในมหาสมุทร

ในขณะนี้มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบน Smartphones และ Tablets อยู่ราวๆ 2 พันล้านคน เพราะฉะนั้นกิจกรรมหนึ่งๆ ในแอพพลิเคชั่นจะถูกสร้างออกมาเป็นข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับนักโฆษณา และนี่คือปัญหาหลักสำหรับนักโฆษณา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ การมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่สามารถที่ใครจะทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้ได้โดยละเอียด

สำหรับนักโฆษณาแล้ว แทนที่พวกเขาจะเลือกงมเข็มในมหาสมุทร พวกเขาจะใช้ Less is more approach แทน โดยที่พวกเขาจะเลือกสนใจเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งาน หากแอพพลิเคชั่นนั้นมีการซื้อของภายในแอพพลิเคชั่น นักโฆษณา และนักพัฒนาจำเป็นที่จะเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำให้ผู้ใช้งานท่านนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าภายในแอพพลิเคชั่น ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อผู้ใช้งานแต่ละคน หากต้องการที่จะให้ผู้ใช้งานทุกคนตัดสินใจซื้อของภายในแอพพลิเคชั่น การที่แอพพลิเคชั่นจะใช้โฆษณา หรือวิธีการทั่วๆไปในการนำเสนอ ไม่ใช่ผู้ใช้งานทุกคนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น

ข้อมูลที่ดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ข้อมูลต้นฉบับเป็นข้อมูลที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการมากที่สุด เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่สามเพื่อแบ่งเป็นส่วนต่างๆตามที่บุคคลที่สามตั้งเป้าหมายไว้ ข้อมูลที่จะถูกนำมาวิเคราะห์หรือนำมาใช้ตามพื้นฐานแล้วควรจะเป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถแบ่งแยกประเภทผู้ใช้งานได้ตามข้อมูลเก่า เนื่องจากข้อมูลเก่าอาจจะถูกเปลี่ยนไปแล้วในอนาคต เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ดีคือข้อมูลที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา และต้องไม่มีการปรับแต่งข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

Algorithms มักจะเป็นความลับ

นักการตลาดทั้งหลายจะพบว่าการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ถูกจัดระบบ หรือวิเคราะห์ไว้แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะรู้ว่าบุคคลที่สามใช้หลักการใดในการวิเคราะห์ และแยกประเภทผู้ใช้งานแต่ละคน เช่น หากผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงแต่ดาวน์โหลดเกม Poker มาเล่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายเล่น หากเรามีเพียงข้อมูลเท่านี้ความเป็นไปได้ที่เราจะนำเสนอสินค้า และบริการที่เหมาะกับคุณผู้ชาย ซึ่งจะไม่มีผลกับผู้ใช้งานท่านนี้เลย

ช่วงเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่บริบทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

การที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากข้อมูลต้นฉบับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งานที่เราได้จากแอพพลิเคชั่นที่เราได้รับแล้ว สิ่งที่จะทำให้สามารถเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นคือบริบทของข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะสามารถเข้าใจข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับเข้ามาได้ง่ายขึ้น

Amazon Prime

Amazon ได้เปิดบริการ Prime Now แอพพลิเคชั่นที่รวมทุกอย่างที่เราสามารถหาได้บนเว็บไซต์ Amazon แอพพลิเคชั่นนี้สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้า และบริการ โดยการใช้ Algorithms ต่างๆเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละท่าน และด้วยความรวดเร็วในกระบวนการซื้อทำให้ Amazon Prime Now เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้ใช้ Big Data อย่างเหมาะสม

ไอเดียทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เห็นการพัฒนาของการใช้ Big Data เพื่อทำให้มือถือ และแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ในอนาคตทั้งสำหรับเชิงธุรกิจ, โฆษณา, การตลาด ฯลฯ

Credit เนื้อหา

Credit รูป