Pharmaland Mobile Application

แอพ Pharmaland

แอพลิเคชั่นสำหรับ Trend ใหม่กับ Smart-Office ใช้สำหรับผู้แทนยาภายใน และลูกค้าที่สนใจภายนอก

เน้นความรวดเร็วในการค้นหา และความลื่นไหลของแอพลิเคชั่น Pharmaland เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลภายในเครื่องในการค้นหาข้อมูลต่างๆ

  • Client: Pharmaland
  • Date: 26/08/2015
  • Info: smart office mobile app


App storePlay storeMobile application สำหรับการสื่อสารต่างๆกับพนักงานภายในองค์กร และลูกค้าภายนอก ซึ่งมีการนำข้อมูลมาทำการยา และข้อมูลผู้แทนยานำมา sync กับฐานข้อมูลของเครื่องผู้ใช้แต่ละเครื่องทำให้มีความสะดวกในการค้นหาและอ่านรายละเอียดได้ แม้ว่าไม่มีสัญญาณ Internet ก็ตาม นอกไปจากนี้แล้วยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าที่สนใจในตัวยาอีกด้วย

Smart Office นั้นเป็นอีกขั้นถัดไปของการนำ Mobile application มาใช้กับในงาน Office โดยพนักงานภายในองค์กรสามารถทำงานได้ทุกทีทุกแห่งภายในระยะเวลาง่ายๆ โดยที่การออกแบบ Mobile application เหล่านี้จะเน้นที่ความเร็วเป็นหลักและจะคิดถึงการนำขั้นตอนง่ายๆที่พนักงานต้องใช้เป็นประจำ แต่อาจจะเสียเวลาในแต่ละครั้ง ซึ่งเราก็ได้ออกแบบให้ขั้นตอนง่ายๆนั้นสามารถแก้ไขได้เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น Catalog ของลูกค้านั้นมีมากกว่า 300 หน้า ถ้าลูกค้าต้องการจะค้นหายาเพียงตัวเดียว ก็จะต้องนั่งไล่หาจากสารบัญขั้นตอนเหล่านั้นอาจจะใช้เวลาถึง 20-30 วินาที แต่ถ้าต้องมานั่งหาบ่อยๆ วันละสัก 10 ครั้ง เป็นเวลาปีๆ ก็จะเสียเวลาสูงถึง 25 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่ Smart office นั้นออกแบบให้ค้นหาได้ภายใน 3 วินาทีเท่านั้น และสามารถ Bookmark เก็บเอาไว้ได้ ทำให้งานที่ต้องค้นหาซ้ำๆสามารถเก็บไว้เป็นครั้งเดียว ซึ่งจะเสียเวลาเพียงแค่ 1 ชม ครึ่งต่อปี เท่านั้นเอง การคำนวณนี้ทางบริษัทคำนวนเผื่อเพียงแค่พนักงาน 1 คน เท่านั้น ถ้าบริษัทท่านมีพนักงาน 1000 คนละ จะได้เวลาเพื่อทำกำไรให้กับองค์กรได้มากถึงขนาดไหน