พระพุทธมนต์ Mobile app

แอพสวดมนต์

พระพุทธมนต์ Mobile application สำหรับสวดมนต์พร้อมประกอบเสียงสวดจากพระ

ผู้จัดทำที่ไม่เอ่ยนาม มีความประสงค์ที่จะจัดทำ Mobile application เพื่อสังคมให้กับผู้สนใจที่ต้องการสวดมนต์ โดยมีแนวคิดที่ใช้ Mobile ให้สามารถนำไปที่ใดก็ได้

  • Client: NGO
  • Date: 07/07/2012
  • Info: Thai Pray mobile application
App storePlay storeiOS/Android application สำหรับบทสวดมนต์ โดยมีการโหลดข้อมูลบทสวดที่เป็นข้อความและผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่ต้องการโหลดบทสวดที่เป็นเสียงก็ได้ ทั้งนี้ยังมีระบบ Google Analytics เพื่อตรวจสอบบทสวดมนต์ที่ได้รับความนิยมในการสวด และนอกจากนี้ยังสามารถ Request บทสวดมนต์เพิ่มเติมในอนาคตได้

ในการพัฒนาครั้งนี้ผู้จัดทำนั้นให้อิสระกับการพัฒนาเต็มที่ เราจึงได้ออกแนวคิดว่า Application ควรจะมีขนาดเล็กและไม่ควรใส่บทสวดเข้าไปตั้งแต่แรก เพราะคนที่ต้องการโหลดแค่บทสวดมาเอง จะได้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาโหลดเสียงบทสวดเข้ามา แต่ผู้ที่สนใจอยากได้เสียงบทสวดก็สามารถมาเลือกโหลดทีหลังได้ โดยเราได้ทำเสียงบทสวดไว้เป็น File ZIP และตัว Application จะทำการแยก ZIP ออกมาให้เป็นเสียง Mp3 เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Application ของเราเป็น Application ที่เล็กที่สุดที่มีเสียงบทสวดประกอบเมื่อเทียบกับ Application อื่นๆที่ทำงานได้เหมือนกัน โดยมีขนาดเพียงแค่ 1.2 MB เท่านั้น