Big Data มาเจอกับ Big Idea

Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถวิเคราะห์คำนวณเพื่อหารูปแบบ แนวโน้มความเป็นไปได้ ส่วนมากจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์

Big Data with Mobile
Big Data กับ Mobile Application

ปัจจุบันมือถือถือว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ไปซะแล้ว มือถือกลายเป็นสิ่งแรกที่เราตื่นมาด้วย และเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราใช้ก่อนนอนหลับ

การออกแบบแอพพลิเคชั่นมือถือปี 2016

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทวิเคราะห์การใช้แอพพลิเคชั่น, Flurry ได้สรุปมาว่าผู้ใช้งานส่วนมากใช้เวลา 158 นาทีต่อวันในการใช้โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

Trend การออกแบบ Mobile app ปี 2015

จากที่ได้ทราบๆกันมาแล้วว่า การ design mobile application นั้นแตกต่างกับ website เป็นอย่างมาก เพราะว่าทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ มือถือที่หลากหลาย ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน และยังมี IoT (Internet of Thing) มาอีกด้วย

Design ที่ผิดๆของ Mobile application

Anti-Patterns นั้นเป็นรูปแบบที่ไม่ควรทำในการออกแบบ และควรหลีกเลี่ยง เพราะว่าการออกแบบประเภทนี้ทำให้ user สับสนในวิธีการใช้เมื่อใช้ยากแล้ว user ก็อาจจะเบื่อหน่ายหรือเลิกใช้ไปเลยก็ได้

รูปแบบ Navigation ของ mobile app

Navigation หรือการชี้นำทางบอกถึงจุดหมายต่างๆ ในด้านแอพลิเคชั่นบนมือถือนั้น เนวิเกชั่นถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ใช้ (User) ในการใช้แอพลิเคชั่นย่างมีประสิทธิภาพ 

เรียนรู้เบื้องต้นการทำ app

บทความนี้เป็นบทความนำเสนอการเริ่มต้นของ Mobile โดยใช้ประสบการณ์ของเรากว่า 7 ปีเขียนออกมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาก่อนเข้ามาที่วงการนี้ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เรามีมาทั้งหมด

การออกแบบแอพพลิเคชั่น
หลักการออกแบบมือถือ

Jonathan Stark ที่ปรึกษาด้านโทรศัพท์มือถือ ได้รวบรวมหลักการของการออกแบบอินเตอร์เฟซโทรศัพท์มือถือและอธิบายวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ